נוהלי ביטול רישום והחזר תשלום משתתף/ת

1. הודעת ביטול עד 14 ימים ממועד הרישום ולא יאוחר מ14 ימי עבודה לפני פתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי דמי ביטול בסך 5% מעלות הקייטנה או 120 ש"ח הנמוך מבינהם.

2. ביטול לאחר 14 יום מהרשמה ואו 7-14 ימים לפתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי 350 ש"ח דמי ביטול.

3.ביטול עד 6 ימים לפתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי 500 ש"ח דמי ביטול,מועד ביטול זה תקף גם להרשמה לתקופות קצרות מתו מחזור הקייטנה.

4.ביטול הקייטנה במהלך היומיים הראשונים יבוצע החזר של 50% מסכום התשלום מהמחיר המלא(לא ממחיר מקדימים ולא מהמחיר ששולם) של הקייטנה +100 ש"ח דמי טיפול החזר.

5. ביטול הקייטנה מהיום השלישי לא יבוצע החזר.

6. ידוע לי כבגין ימי העדרות לא יוחזר תשלום

7. החזר כספי יבוצע עד סוף חודש ספטמבר שלאחר הקייטנה /מחנה